Telefon +45 77 32 16 60

Værd at vide

 • Link til boligstøtte-søgning på borger.dk
  Se mere
 • Sådan opbevarer vi dine person-følsomme data
  Se mere
 • Generel husorden i vores lejemål
  Se mere
 • Forsyning – Find dine svar hos Aalborg Forsyning
  Se mere
 • Regler og vejledning om dagrenovation
  Se mere
 • Opsigelse af lejemål – Hvad skal du gøre?
  Se mere